Amerika ve Avrupa’da yıllardan bu yana resmi bir meslek olarak kabul gören koçluk, ülkemizde de MYK tarafından 2013 yılında resmen tanındı. Bu alanda sertifkasyon süreçleri ve eğitimler bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Giderek artan bir yaygınlığa sahip olan koçluğun tercih edilme nedenleri arasında hizmetten duyulan memnuniyet yer alıyor. Hem kurumsal, hem de bireysel alanda hızla yaygınlaşan bu meslek, hangi alanda verilirse verilsin en çok tercih edilme nedenleri arasında iş ve yaşam dengesi kurabilme ve kariyer fırsatları elde edebilme gibi pek çok gereksinimler yer almaktadır. Genel olarak yaşamında iyiye yönelik değişiklikler yapmak isteyen ve tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen herkes bir koç ile çalışabilir. Kurumsal alanda bu işe bakıldığında ise iş sahipleri, girişimciler, profesyoneller ve değişim sürecindeki insanlar ya da değişime açık şirketler bir koçla çalışmak istemektedirler. Yaşamda ve kariyerlerinde ulaştıkları seviyelerden bağımsız olarak danışanların farklı farklı özellikleri olabilir. Ama genel olarak yaşamından daha fazlasını isteyen, zeki, ilerlemeye açık ve başarılı olan bireyler bu alanda koçluk çalışmalarından destek alabilirler.

Esasından değişim zor bir süreçtir. Bu nedenle kademeli bir çalışma kişinin önünde yer alacaktır. Kişi karar verdiğinde zor bir yolculuğa çıkacağını bilmelidir. Bu yolculukta alınacak olan profesyonel koçluk çalışmaları ile bu süreç profesyonel düzeyde takip edilebilir. Koç genel, sade bir tanımlama ile güçlü ve doğru soruları soran yol arkadaşı olmaktadır. Problemlerin çözülmesinde ya da geliştirilmesinde neler yapılması gerekliliğini hazır bir şekilde sunmaktan çok çözümü doğru sorular sorarak danışanın çözümleri kendisinin bulmasını sağlamaktadır. Koçlar farklı bakış açıları yakalanması ve bunun yanında davranışsal becerilerin geliştirilmesinde bir yol arkadaşı gibi yaklaşır. Genel olarak danışanına inanan, yargısız bir bakış açısı ile yaklaşan, iyi bir gözlemci ve dinleyici olan potansiyeli fark eden, motivasyonu arttıran kişi olan koçlar, gelecek odaklı çalışmalar sunar. Farkındalık artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanında danışanını hedeflediği yolda yürümesi konusunda desteklemektedir.

Koçların belirli sorumlulukları vardır. Günümüzde hep eleştirilen teorik eğitim bireylerin gelişimleri açısından en büyük açıklarımızdan biridir. Uygulamalı olarak bireysel gelişimi destekleyen koçlar çok farklı bir açıdan kişinin var olan potansiyelini farkına varmasını sağlamaktadır. Genel olarak koçluk bir insanı odaklı olarak düşündürebilmesini sağlıyor. Profesyonel koç tanımlaması içerisinde olabilmesi için en az 128 saatlik ICF akredite eğitimi programından geçmiş olmaları gereklidir. En az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan ve bu alanda ciddi bir şekilde çalışan kişiler koçluk danışmanlığı verebilirler. Kişiye ait özel bilgilerin ömür boyu gizli tutan yol arkadaşları olan koçlar, sürekli gelişen deneyimlerinden ve bilgisinden danışmanlarını faydalandırmaktadır. Koçlara başvuran bireylerin gündemleri ya da meslekleri hakkında uzmanlığın olmasına gerek bulunmuyor. Pek çok alanda koçluk hizmetleri verilebilmektedir. Koçlukta uzman olan kişiler çok sayıda uygulamalar ile deneyim kazanmaktadır. Kazanılan bu deneyimler bütünsel insan gelişimi anlamında kendi üzerinde sürekli çalışma sağlayacaktır. Bu alanda okuma ve araştırmalar yapılmakta ve gelişmeleri takip etme çalışmalarının yanında diğer koçlarla iletişim sürecinin tamamlanmış olması ile birlikte kişinin yetkin bir koç haline gelmesi söz konusu olacaktır.