İnsanların yaşam alanları boyunca hedeflenen duruma getirilmesini kapsayan süreçti takip eden yaşam koçları geniş bir çalışma alanına sahiptir. Danışanın isteği üzerine başlayan koçluk, planlanan zamanlama ile destekler verilmektedir. Bunlar arasında pek çok seçenek sayabilmek mümkündür. Zaman yönetimi koçluğu sürekli olarak yetişememe ya da saat problemi yaşayanlar için etkin çözümler sunmaktadır. Yaşam koçları bu alanda danışanlarının daha acil ve önemli işlerinin daha önceye alınmasını ve acil olmayanların geride kalmasını sağlayarak planlamalar yapmaktadır. Ancak bunu doğru sorular kullanarak ve önceliklerini belirleyerek sağlayacaklardır. Bir diğer çeşit ise kariyer yaşam koçları olmaktadır. Bu alanda ise danışanın kariyeri ile alakalı değişimlerin keşfedilmesi söz konusudur. Doğru tercihlerin yapılmasının yanında olası değişimlerin kişiyi daha mutlu olup olmamasının hesaplanması ile yapılmaktadır. Günlük olayların stresinden uzaklaşmak için ise nefes koçluğu bulunuyor. Bu koçlar rutin hayatın içerisinde doğru nefes kontrolünün sağlanmasında çalışmalarını yürütmektedirler.

Danışanının sosyal yaşamı ile ilgili aktifliğin dengede tutulmasını sağlayan danışmanlıklar ise sosyal yaşam koçlukları olmaktadır. Bu şekilde bireysel koçlukların yanında yönetici koçluğu da bulunuyor. Danışan yöneticilerin liderliklerinin sınırlarının belirlenmesini sağlamaktadır. Başarılarının zirveye taşınmasını sağlayan bu koçluk danışmanlıkları kurumsal alanda firmalara çok önemli avantajlar getirmektedir. İlişki koçluğu danışanın insan ilişkileri ile ilgili dengelerin sağlanmasında etkilidir. Özel hayat ile ilgili karar verme dürtüsünün harekete geçmesini hedef alan bu çalışmalarda kişilerin iç dünyasına yönelik gelecek planlamaları doğru bir şekilde yapılmaktadır. Stil danışmanlığı olarak imaj koçluğu kullanılabilir. Emeklilik koçluğu da emekli olan bireylerin sosyal ve finansal hayatlarının idame ettirmeleri ilgili danışmanlıklar alabilmektedirler. Kurumsal koçluk çalışmalarında ise firma içi iş dağılımları ve yöneticiliğin gereli yetkileri de bulunmaktadır. Takım çalışmasının nasıl ayarlanması gerektiğini bu koçluk çalışmalarında yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile şirketin verimliliğinin yükselmesini hedefleyen planların düzenlenmesi de söz konusu olacaktır. Bunların yanında iş ve özel yaşam denge koçluğu de bu iki yaşam arasında bir denge kurulabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Zayıflama koçluğu da bireylerin özel planlar yaparak yaşam ve beslenme programı çıkarılmaktadır. Destek alan bu bireyler zayıflama koçunun verdiği tüyolar sayesinde başarıya ulaşmaktadır. Koçluk profesyonel bir meslektir. İnsanın dünyaya ve topluma hizmet sunmasının araçlarından biri olmaktadır. Koçluğu meslek olarak yapmak isteyenler kurum içinde işinin bir parçası olarak görmelidir. Temel koçluk yetkinlikleri arasında 11 temel sistem bulunuyor. Kurum içerisindeki koçluk çalışmalarında seçilen kişilerin eğitim alarak kurum içerisinde kişilerle danışmanlık çalışmaları sürdürmeleri ile gelişimsel bir süreç takip edilmektedir. Yetkinlik kavramı üstün iş performansı ile neden sonuç ilişkisine sahip bireysel olarak tanımlanabilir. Duygusal zeka, bilişsel zeka yetkinlik kavramı içinde tanımlanmaktadır. Koçluk yetkinlikleri ise koçluk enstitüleri, koçluk hizmeti veren kurumlar ve dernekler bu bağlamda koçların sahip olması gereken yetkinlikleri ele almıştır. Koçların yetkinlikleri arasında iletişim becerisi, güvenilirlik, duygusal farkındalık, başkalarını ve kendini geliştirme, analiz- problem çözme de bu alanda sayılmaktadır. Bu alanda duygusal zekaya dayalı dört yetkinlik ve bilişsel zekaya dayalı bir yetkinlikte ayırt edici olmaktadır. Bu yetkinlikleri hem bireysel, hem de kurumsal alanlarda farklı meslek dallarına özel olarak kullanabilme imkanı bulunuyor.