İnsan yaşamının tüm alanlarına olumlu etkilerin yapılmasının yanında geleceğe yönelik hedeflerin daha pozitif bir bakış açısı ile danışana yapabilme algısı oluşturması ile profesyonel koçluk ortaya çıkacaktır. Profesyonel koçlar danışmanlarına pozitif bir yolculuğa çıkmak için cesaretler vermektedir. Danışanının ihtiyaç duyduğu çözümü danışanın kendi kaynakları içerisinde bulmasına yardımcı olacaktır. Danışanlarının ihtiyaç, hedef, istek ve arzularına çözüm arayan profesyonel koçlar, bu çözüm yolculuğunu özel olarak tasarlamıştır. Bunları yapmaları sırasında danışanlarının kuvvetli noktalarına ve içsel güçlerine temas etmeleri gereklidir. İhtiyaçların ve isteklerin ihtiyaç duydukları alana çabalarının yönlendirmesi ile belirlenen hedeflere kişisel liderlik öğelerini kullanarak danışmanlar değişim, dönüşüm ve yapabilme oluşmasını sağlayacaktır. Genel olarak bakıldığında koçluk ilişkisi danışan ile koç arasında güven esaslı olarak başlatılır. Koçun amacı danışanının istek ve ihtiyaçlarının fakında olmasını sağlayarak aşama aşama bu hedeflere yaklaşabilmektir. Yaşam gerçeklerine farklı bakış açıkları kazandıran koçlar, insan potansiyelinin sınırsızlığına inanır. Bu güce inanarak yola başlar ve bugünden geleceğe bağ kurmaya çalışır.

Bu yolculuk içerisinde profesyonel koçlar, dengeli bir şekilde eylemlerin adımlarını gerçekleştirmeye, yetkinlik, yetenek ve bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Koçluk çalışmalarının temelinde ise yaşam koçluğu bulunuyor. İnsanlar genel olarak yaşam alanlarında hedefledikleri ölçüde, yapabilecekleri miktarda başarılar elde ederler. Bu şekilde yaklaşımlar geleceğe dayalı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Koçluk bu bağlamda yaşam alanları üzerinde uzmanlaşma olarak tanımlanabilir. Profesyonel koçluktan bahsedecek olursak bir meslek disiplini içerisinde çalışma prensipleri bulunmaktadır. İnsan için değer üretme yaklaşımının yanında bitmeyen bir kişisel gelişim çalışması olarak ta ifade edilebilir. Bu mesleğin çerçevesi profesyonel gelişimi kabul etmekle başlayacaktır. Sonrasında ise bu şekilde ilerleme sağlanacaktır. Amacı insan değer kazandırmak olan koçluk mesleği, evrensel alanda düşünüldüğünde bir bilim dalı olarak değerlendirilmez. Bu alanda verilen koçluk eğitimlerinde uluslararası kabul görmüş, belirli standartlar bulunuyor. Koçluk bilincini, toplumlarda geliştirmek amacı ile uluslararası federasyon, denetimli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yapılar üzerinde koçluk geliştirilmesi gereken bir yetkinlik olarak tam anlamı ile ifade edilebilir.

Koçluk mesleğini icra edenler serbest meslek sahibi olmaktadır. Bireysel ve kurumsal uygulamalara yönelik yapılandırmalar içermektedir. Bu alanda yetkinliği ve bunun yanında yeterliliği kazananlar bu kazanımlarını aktif olarak kullanmayı başaran profesyoneller olmaktadırlar. Bu şekilde profesyonelleşen bireyler iş alanlarında daha yüksek performans ve daha fazla verim kazanmaktadır. Bunun ile birlikte kişisel yaşamlarını, yaşam hedeflerini, ilişkilerini, daha etkin ve dengeli bir şekilde kullanabilmektedirler. Koçluk mesleğinde 11 ta da 12 yetkinliği öğrenme, uygulama ve deneyimleme yöntemleri ile değer üretme aşamalarının geçilmesi gereklidir. Koçluk mesleğinin aynı zaman bir girişim olduğu söylenebilir. Eğitim sonrası tecrübe ettirilen ve size öğretilen yetkinliklerin uygulama aşamasına geçmesi gereklidir. ICF’ye göre ACC koçluğa giriş sertifikasyonu olmaktadır. 100 saatlik bir koçluk hizmeti gereklidir. Bunun yanında bu 100 saatin 25 saati sadece sosyal bir hizmet olarak değerlendirilmesi gereklidir. Sertifikasyon sağlayıcıları eğitimin ardından koçluğa başlanılmasını isteyecektir. Bunun için ise ilk başlangıç noktası çevreniz olacaktır. Arkadaş çevrenize, iş arkadaşlarınıza ve ailenize bu desteği sağlayarak koçluk çalışmalarına ilk adımlar atılabilir.

Profesyonel koçluk için bir alan belirleyerek bu alanda uzmanlaşmak önemlidir. Yönetici, öğrenci ve yaşam koçu gibi alanlar olabiliyor. Profesyonel alanda bu çalışmaların yapılması için öğrendikleri ilk adımları içselleştirmeleri çok önemlidir. Yapılan hazırlıkların eyleme dönüşmesi için hedeflerin maddi ya da manevi olarak sonuca dönüşmesi gereklidir. Hangi sertifikasyonun profesyonel koçluk adına daha doğru olduğunu bulmak için ise elde belirli bir kriter bulunmuyor. Bu alanda gelişen federasyonlar profesyonel koçluk yapmak isteyenler için opsiyonlar ve fırsatlar oluşmaktadır. Özellikle koçluk girişiminizin başarısını belirleyecek en önemli unsur liderliktir. Bu aşamada bir liderlik tanımlaması yapmak gereklidir. Kağıt üzerinde yapılan hazırlığın gerçek ile buluşmasını sağlayan ve hayallerin gerçekleşmesinde etkili olan kişisel özelliklerin lider vasıfları ile buluşması ile hedeflere ulaştıran güç olarak ifade edilebilir. Profesyonel koçluk için bireysel olarak yapılması gereken pek çok değerlendirme vardır. BU özellikle doğru sertifikasyon sistemleri ile birleştiğinde profesyonel koçluk alanında doğru ve gerekli olan yol haritası belirlenmiş olacaktır. Koçluk bir meslek standartlarının almasının ardından kendi alanında yeni çalışmalarla gelişmeye başlamıştır.